Oferta


Geotechnika od początku była podstawą działalności GEO-bit Consulting.
Od początku istnienia firmy wykonano blisko 600 opinii geotechnicznych w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne dla różnego rodzaju obiektów.

Opinie oraz badania gruntowe wykonywane były zarówno na zlecenie inwestorów prywatnych (najczęściej w związku z budową budynków mieszkalnych) jak również dla małych i dużych podmiotów gospodarczych (hale produkcyjne i magazynowe, budynki biurowe, markety, zbiorniki itp.) oraz dla jednostek samorządu terytorialnego (szkoły
i sale sportowe, drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne).

Zakres wykonywanych badań polowych obejmuje wiercenia wiertniami ręcznymi, sondowania sondą dynamiczną SD-10 oraz badania wykonywane przy pomocy lekkiej płyty do badań dynamicznych TERRATEST 3000 GPS.

Ponadto GEO-bit Consulting prowadzi nadzory geotechniczne i odbiory geotechniczne podłoża gruntowego.